Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

e-ISSN 2450-8454   |   p-ISSN 2450-8446

Rocznik Lituanistyczny

„Rocznik Lituanistyczny” wydawany jest przez Instytut Historii PAN.

Na łamach „Rocznika Lituanistycznego” publikowane są prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

W ostatnich latach Rocznik Lituanistyczny realizował program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 40

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, historia prawa

Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski, białoruski

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb