Skip to main content

Rocznik Lituanistyczny, t. II, 2016

Studia

Historiografia

Recenzje

 • Jan Tęgowski, 
  Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku (Wojciech Budzisz)
 • Grażyna Rutkowska, 
  Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492
  (Wojciech Budzisz)
 • Tomasz Kempa, 
  Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku (Grzegorz Błaszczyk)
 • Eberhard Windecke, 
  Imperatoriaus Zigmanto knyga (Jūratė Kiaupienė)
 • Wartościowe źródła do historii Kościoła katolickiego na Litwie (Sławomir Godek)
 • Ramunė Smigelskytė-Stukienė, Michał Kleofas Ogiński. Politician, Diplomat and Minister (1786–1794) (Richard Butterwick-Pawlikowski)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790)
  (Ramunė Šmigelskytė-Stukienė)

Kronika

Dodatkowe materiały

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb