Skip to main content

Zakres tematyczny

Czasopismo poświęcone jest badaniom nad szeroko pojętymi dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego od średniowiecza do końca XVIII wieku zarówno w kontekście historycznym jak i kulturowym, artystycznym, ekonomicznym oraz społecznym. Publikuje również artykuły poświęcone funkcjonowaniu pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim, jego idei oraz spuściźnie w okresie rozbiorowym oraz w epoce XX-wiecznych państw narodowych.

Dyscypliny naukowe reprezentowane w czasopiśmie: historia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, historia prawa.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb