Skip to main content

Instrukcja redakcyjna

„Rocznik Lituanistyczny” publikuje rozprawy i edycje źródłowe o objętości – zasadniczo – od ½ do 1 ½ arkusza, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego w języku polskim lub angielskim, źródła zaś – w języku oryginału.

1. Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , do końca grudnia każdego roku.

2. Rozprawa powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko autora.

b) Afiliacja - jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora). Jeśli instytucja zatrudniająca wymaga pełnej afiliacji podajemy pełną nazwę: Wydział lub Instytut.

c) ORCID

d) Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.

e) Zarys treści w języku polskim, objętość 400–700 znaków - krótka charakterystyka zawartości artykułu.

f) Słowa kluczowe w języku polskim - max 5-7 słów lub fraz.

g) Treść artykułu.

h) Streszczenie w języku polskim. Treść streszczenia (1000-1800 znaków).

i) Bibliografia zgodna z zaleceniami POL-Index – obowiązkowo wszystkie przywołane w tekście archiwalia, edycje źródłowe, monografie, prace zbiorowe i artykuły z czasopism. Prosimy o zastosowanie w bibliografii podziału na: źródła rękopiśmienne, źródła drukowane i opracowania. Prace pisane cyrylicą powinny być podane w kolejności alfabetycznej pod pracami pisanymi alfabetem łacińskim (prosimy o niemieszanie ich ze sobą). Prace pisane cyrylicą powinny być podane w języku oryginału i następnie w transliteracji zgodnej z wytycznymi https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

j) Krótka nota o Autorze w języku polskim (angielski opcjonalnie) 300-500 znaków. Obowiązkowo podajmy tu dane o afiliacji oraz aktualny adres e-mail autora.

3. W przypadku opracowań zespołowych należy podać indywidualny wkład każdego z autorów.

4. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie (pocztą elektroniczną), że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Rocznika Lituanistycznego.

5. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów w przesyłanych tekstach:

  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
  • odstęp między wierszami 1,5
  • numeracja stronic
  • przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1)
  • marginesy normalne (2,5 cm)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb