Skip to main content

Redakcja

 • Andrzej Zakrzewski – Redaktor Naczelny
  (Uniwersytet Warszawski)
 • Urszula Augustyniak
  (Uniwersytet Warszawski)
 • Konrad Bobiatyński
  (Uniwersytet Warszawski)
 • Andrzej Buczyło – Sekretarz redakcji
  (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
 • Joanna Kunigielis – Sekretarz redakcji
  (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
 • Jakub Niedźwiedź
  (Uniwersytet Jagielloński)
 • Andrzej Rachuba
  (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
 • Redakcja językowa: Jolanta Rudzińska
 • Tłumaczenia streszczeń: Grażyna Waluga

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb