Instrukcja redakcyjna Rocznika Lituanistycznego

„Rocznik Lituanistyczny” publikuje rozprawy i edycje źródłowe o objętości – zasadniczo – od ½ do 1 ½ arkusza, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego w języku polskim lub angielskim, źródła zaś – w języku oryginału.

1. Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do końca czerwca każdego roku.

2. Rozprawa powinna zawierać:

a)  Imię i nazwisko autora.

b) Afiliacja - jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora). Jeśli instytucja zatrudniająca wymaga pełnej afiliacji podajemy pełną nazwę: Wydział lub Instytut.

c) Tytuł artykułu.

d) Zarys treści w języku polskim, objętość 400–700 znaków - krótka charakterystyka zawartości artykułu.

e)  Słowa kluczowe w języku polskim - max 5-7 słów lub fraz.

f) Treść artykułu.

g) Tytuł w języku angielskim.

h) Streszczenie w języku polskim. Treść streszczenia (1000-1800 znaków).

i) Bibliografia zgodna z zaleceniami POL-Index – obowiązkowo wszystkie przywołane w tekście monografie, prace zbiorowe i artykuły z czasopism.

j) Krótka nota o Autorze w języku polskim (angielski opcjonalnie) 300-500 znaków. Obowiązkowo podajmy tu dane o podstawowym miejscu pracy oraz aktualny adres e-mail autora.

3. W przypadku opracowań zespołowych należy podać indywidualny wkład każdego z autorów.

4. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie (pocztą elektroniczną), że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Rocznika Lituanistycznego.

5. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów w przesyłanych tekstach:

  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
  • odstęp między wierszami 1,5
  • numeracja stronic
  • przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).

6. Opisy bibliograficzne:

1. Książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, strony.

2. Artykuły w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt, strony.

3. Serie wydawnicze: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, strony.

4. Prace zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), [w:], tytuł opracowania zbiorowego (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strony.