Redakcja:

Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski)

Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej Buczyło - sekretarz redakcji (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Joanna Kunigielis - sekretarz redakcji (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Andrzej Zakrzewski - redaktor naczelny (Uniwersytet Warszawski)