Rada redakcyjna:

Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński)

David Frick (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley)

Karin Friedrich (Uniwersytet w Aberdeen)

Robert Frost (Uniwersytet w Aberdeen)       

Zigmantas Kiaupa (Profesor emeritus, Litewska Akademia Nauk)

Margarita Korzo (Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk. Moskwa)

Mathias Niendorf (Uniwersytet w Greifswaldzie)

Rimvydas Petrauskas (Uniwersytet Wileński)

Krzysztof Pietkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrej Radaman (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

Natalia Starczenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

Henryk Wisner - przewodniczący (Profesor emeritus, Instytut Historii PAN, Warszawa)